Samenwerkingspartner(s) van Skills2Goals BeActive organiseert binnen de gemeente Barneveld heel veel leuke en laagdrempelige (sportieve) activiteiten voor jongeren, vanuit de gedachte dat sport en beweging goed is voor je gezondheid, ervoor zorgt dat je je soepeler beweegt en dat het sociale contacten stimuleert, maar bovenal brengt sport en bewegen veel plezier. Om kinderen in beweging te krijgen en te houden biedt het BeActive team verschillende sport en bewegingsactiviteiten aan of ondersteunen ze. Het Be Active team werkt in dat kader ook regelmatig samen met Skills2Goals. Samen organiseren wij leuke activiteiten in de schoolvakanties. Klik hier voor meer informatie over het Be Active team. Hier vind je ook de activiteitenkalender.